Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Svamp.se (InforMedia, Håkan och Monica Svensson HB) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då vi tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till beställningar, serviceärenden och övrig kontakt med Svamp.se, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

InforMedia, Håkan och Monica Svensson HB, är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av ett konto.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, beställa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför en beställning på vår webbplats, använder dig av vår support, besöker vår webbplats eller när du på annat sätt har kontakt med oss.

3.3 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

3.4 Genomförandet av köpet, betalning m.m. sker i betalningsmodul där Klarna Bank AB (publ.) är personuppgiftsansvarig.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig som kund till oss?

De personuppgifter Svamp.se samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför beställningar och använder våra support-tjänster är:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer och e-post
  • IP-adress och information om din användning av vår webbplats

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig som kund?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av beställning och tillhandahållande av support
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
  • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering samt
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställning av varor och tjänster.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, för att genomföra beställningar och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom administration och orderhistorik.

6.3 Svamp.se behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

6.5  Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs. Du kan även när som helst be om att få dina uppgifter borttagna. Dina uppgifter sparas i den mån som de behöver användas men raderas efter ett tag, med hänsyn tagen till garantitider. Du har även bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn, kontaktuppgifter och orderhistorik.

Frågor om vår integritetspolicy

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till vårt dataskyddsombud på e-post monica@svamp.se

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2019-01-09

 

** FRI FRAKT I WEBSHOPEN FÖR ORDRAR ÖVER 800 KRONOR ** Avvisa