Lärorikt på Mykologiveckan 2016

Årets Mykologivecka hölls i Östergötland under den gångna veckan, och jag var en av deltagarna. Mykologiveckan arrangeras årligen av Sveriges Mykologiska Förening (svampar.se). Föreningen arbetar för ökad kännedom om Sveriges svampar och svampars roll i naturen men också för skydd av naturen och att svampplockning och annat uppträdande i skog och mark sker under iakttagande av gällande naturvårdslagar.

Det var faktiskt tionde året som jag tog chansen att på detta sätt lära mig mer om svampar, deras utseende, variationer och ekologi. Det gäller att passa på när tillfälle ges till att lära sig ännu mer, tycker jag. Årets upplaga av Mykologiveckan kom att bli den torraste jag någonsin har upplevt, även om vi gjorde verkligt fina fynd under den sista dagen.

Dagsprogrammet
Det är en mäktig upplevelse när alla deltagare och arrangörer samlas första dagen och man får höra alla dialekter, och till och med andra språk än svenska.
Ganska snart kommer man in i rutinerna; frukost, samling för utflykt, avfärd, fältlunch med kaffe, och sedan hem vid 15- till 16-tiden med olika svampar i korgen. Då sätter man sig vid borden med referenslitteratur och i förekommande fall stereolupp och mikroskop. Det gäller att hitta fram till rätt art.

Skickliga mykologer
Under veckan finns det gott om mycket vänliga människor som har betydligt djupare kunskaper än jag har. De är så hjälpsamma när man ska försöka klura ut vilken art man har framför sig på bordet. Eftersom mykologerna är så skickliga så får man ofta hjälp i rätt riktning.
Varje kväll under veckan görs en gemensam genomgång och olika arters specifika kännetecken lyfts fram. Dagens fynd utses också, då den som hittat svampen uppmärksammas med ära och en gåva. Under veckan har vi hittat drygt 660 olika svamparter. Det är fantastiskt!

Torra marker
Årets mykologivecka kom att bli den torraste jag någonsin har upplevt. Ändå hände det något den sista dagen.
Vi såg svampar direkt när vi steg ur bilden vid Sättra ängar, ett naturreservat.
Jag gick på betade ek- och hasselängar och hittade tillräckligt många svamparter för att känna mig nöjd. Lördagens ”dagens fynd” var en pygmébläcksvamp (bilden nedan) och den hade jag hittat! Gåvan till mig blev en bok om hur man identifierar storsvampar.

Pygmébläcksvamp, Parasola missar, Mykologiveckan 2016 Fynd under Mykologiveckan 2016

Foto: Monica Svensson, Mykologiveckan Östergötland 2016