Ormgranar och björnspår

I juni fanns knappt några svampar alls att hitta, men istället upptäckte jag ett område med ormgranar i Bollnäs.

Eftersom det finns väldigt många ormgranar, och både små och stora, så tog jag kontakt med Skogsstyrelsen och Peter Andersson. Jag räknar med att området är skyddat nu, eftersom man tydligen sällan ser nya ormgranar som sprids naturligt. 

Innan vi skildes åt efter utflykten upptäckte Peter björnspår. Häftigt!

Peter Andersson, Skogsstyrelsen, bandar en ormgran.

Här har Peter Andersson hittat björnspår.