Svampåret 2020

Nu är det dags att sammanfatta Svampåret 2020!

Året bjöd så klart på många varierande aktiviteter, ofta med mig som svampkonsulent där jag som vanligt visar vägen in i skogen för andra. På skogsturen visar jag vad som går och hitta, undersöka och uppleva i skogen. Under ett svampår så deltar jag själv alltid i en rad aktiviteter för att lära mig ännu mer och givetvis rapporteras alla fynd till Artportalen, SLU:s artdatabank.

Juli–augusti: Torka påverkade tillgången
Läget som såg så lovande ut alldeles i början av juli månad, när jag hittade de första matsvamparna, förändrades snart till det sämre, när en stor del torkade bort. Svamptillgången blev överlag väldigt dålig här i södra Hälsingland där jag främst är verksam.

Ökat intresse för mångfald
Men detta betydde också att jag fick tillfälle att prata mer om biologisk mångfald på utflykterna, hur allt hänger ihop. Många var väldigt intresserade av att se de olika signalarterna och få förklarat vad de signalerar.

September–december: Intensivt
Andra halvåret har varit intensivt och intressant – september blev ganska snabbt fulltecknad. Glädjen att undersöka naturen blir bara starkare! Tillfredsställelsen är påtaglig efter att ha varit ute med en grupp deltagare. Jag får uppleva hur andras intresse väcks och det är en underbar känsla. När många deltagare dessutom återkommer känns det härligt, precis som det känns när det kommer långväga gäster som gör sig tid och besvär att resa för att delta.

Stenmurklor och råa champinjoner
Min kamp mot användandet av stenmurklor som mat och att servera råa champinjoner har gått vidare under 2020. Jag har kommunicerat med yrkeskockar och arbetat för att sprida kunskaperna om faror och mina tips delas fortfarande på internet och i tidningar. Då vet jag i alla fall att jag har gjort vad jag kunnat så här långt för att folkbilda.

Här en artikel från 2015, men arbetet att sprida informationen om den giftiga stenmurklan fortsätter så klart under nästa år:

Läs hela artikeln på Aftonbladet här »