Workshop om musseroner

Sveriges Mykologiska Förening anordnade den 8–11 oktober en musseronworkshop i Västergötland som jag deltog i.

Spännande förstås, även om vi inte hittade så många musseroner.

Mitt roligaste fynd var brun narrkantarell, Hygrophoropsis rufa och gråkremlingar, Asterophora parasitica. 

Gråkremling är en parasitsvamp som växer på och lever av kremlor. Här en trattkremla med gråkremlingar på hatten.

Såpmusseronen var en av de få som jag kände till sedan tidigare.

Intresserade åhörare lyssnade på Michael Krikorev. Bredvid honom står fr.v. Magnus Källberg, Mikael Jeppson, Annika Norin, Monica Andersson, Rut Folke och Majken Ekstrand.