Film: Vad händer i skogen?

När jag var barn så bodde vi vid infarten till ett sågverk. Timmerbilarna som svängde ner mot sågen var lastade med enorma trädstammar i grymt stora tjocklekar. Det hände ett par gånger att ett släp tippade och att någon blev svårt skadad. Jag har för mig att en människa krossades under en sådan last en gång.

Men idag när jag ser timmerbilar så ser det snarare ut som om de är lastade med träpinnar. Antingen har träden tagits unga eller så är det senvuxna träd som absolut inte borde ha huggits ner.

Skillnaderna mellan då och nu tänker jag ofta på.

Det är lätt att dra slutsatsen att timret – det riktigt kraftiga timret – har tagit slut. Nästan alla gamla skogar är borta och därför saknas även döda träd. I de gamla skogarna med träd – både levande och döda – som arternas barnkammare finns. Det är därför arter försvinner i skogen: Det som ska stå för föryngring och förnyelse har tagits bort.

Jag som svampkonsulent har mina särskilda älsklingsskogar där jag plockar svamp. Det är också i princip samma skogar där jag ser de mer ovanliga arterna.

Men något har hänt.

Det är väldigt sällan som jag numera hittar exempelvis svart taggsvamp, Phellodon niger. Likaså verkar stjärntaggingen, Asterodon ferruginosus, sakta dra sig tillbaka. Båda är NT i rödlistekategorin (Near Threatening, alltså nära hotad) och just här, där jag går, verkar de att vara på väg att försvinna.

Vissa av skogarna som jag går i är skyddade från avverkning. Men det händer ganska ofta att jag ser att avverkningen intill en sådan skog skett lite väl hafsigt. Eller också är det fråga om att man tar så mycket som möjligt utan att bry sig om att det hotar den skyddade skogen där intill, en skog som är känslig för bland annat ändrade ljus- och markförhållanden.

Det är lätt att bli deprimerad när en tänker på hur det ser ut, när en tänker på vad som borde göras.

Därför är den här filmen en slags tröst. Kanske hjälper den till att få fler att förstå vad som håller på att hända?

”With this film, we want to nuance and debunk the green saga that is spread about the Swedish forestry model. Because if the forest industries claims are not true, continuing to use and spread the model could jeopardize the climate and the ecosystems on which we all depend.
In this film, a number of prominent, and independent scientists and experts are helping us examine the claims that the forest industry is spreading about the Swedish forestry model and the bio-economy.”

Läs mer om filmen på:
https://moreofeverything-film.com/?fbclid=IwAR2KBSDHehP-6oiisDY78neEloy3cbC-SH6On9FT7ITEeyF6PTcX9YJx_eE

Stjärntagging.

Svart taggsvamp.