Kurs i skogsinventering I

Det gäller att hänga med och uppdatera sina egna kunskaper. Därför deltar jag i en väldigt speciell studiecirkel.

Jag har börjat en studiecirkel om skogsinventering. Hittills har vi träffats två gånger och besökt två olika skogar i Hälsingland.
Cirkelledare är Magnus Andersson från Hudiksvall, en mycket duktig och erfaren inventerare. Vi som deltar är i huvudsak medlemmar i skogsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Gävleborg.

Syftet med kursen är bl.a att vi ska lära oss skogliga naturvårdsarter, inventeringars metodik och bedömning av naturvärden.

Inventeringsgäng på Tjuvberget

Första träffen var först inomhus med genomgång av diverse material och sedan begav vi oss till naturreservatet Tjuvberget i södra delen av Bollnäs kommun. En del av skogen är en grannaturskog och den har rikligt med lågor. Och rikligt med rosentickor och ulltickor var det, en hel del rynkskinn också.

Jordstjärna på Tjuvberget

Magnus hittade en jordstjärna som inte är särskilt vanlig här, vid en gammal myrstack och när vi tittade runt hittade vi flera inom någon meter bara. En fridlyst mossa hittade vi, grön sköldmossa. Barkticka fick jag se för första gången. Violettgrå tagellav vet jag att jag har sett förr, men man glömmer … Nu fick jag en påminnelse.
I den gamla hällmarkstallskogen såg vi tallticka,  vedskivlav, dvärgbägarlav och utgångshål av en praktbagge.

Magnus förklarar utgångshål