Med SVT i svampskogen

En tur till Tjuvbergets naturreservat i Bollnäs blev det i veckan för att visa svamptillgången för SVT Gävleborg. Så här blev inslaget – klicka för att se det på SVT.se:

Med SVT i svampskogen Bollnäs Hälsingland Monica Svensson svampkonsulent
www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/obs-sondag-nu-har-skogsskafferiet-oppnat

Bakom kulisserna
Emma Westman fotograferade, filmade och intervjuade. Det tog sin lilla stund och jobbet som multireporter verkar tungt och krävande, men Emma klagade inte. Vi tittade på svart taggsvamp, Phellodon niger. Den är rödlistad, NT, och får inte plockas i naturreservatet på Tjuvberget. Svampen signalerar skyddsvärd skog:
Svart taggsvamp, med SVT i svampskogen

Emma Westman från SVT Gävleborg filmade röda flugsvampar. Det fanns också mycket rikligt med vita flugsvampar:
Flugsvampar, SVT i svampskogen

Det var ju heller inte dumt att hitta stolt fjällskivling, Macrolepiota procera, idag.Stolt fjällskivling, med SVT i svampskogen

Tjuvbergets naturreservat
Läs mer om Tjuvbergets naturreservat »