Svamp på träd och ved

Det har blivit en del kortare utflykter i närområdet för att titta på vedlevande svampar.

För den som inte är så duktig på trädarter är det en riktig utmaning, men jag lärde mig faktiskt ett par ytterligare svamparter tack vare mina Svamp-klappsvänner (Facebookgrupp).

Vackra klibbtickor.

En ny bekantskap, toffelskräling.