Hur mycket rymmer torkarna?

Många frågar just nu om volymskillnaden
mellan Stöcklitorken och Evermat.

Stöcklitorkens ollor är 33 cm i diameter och 3,5 cm höga (innermått).
Evermats är 28 cm resp. 3 cm.

stockliolla_med_evermatolla_i

Matematiskt kommer man då fram till att volymen för varje Stöckliolla är 2,99 liter medan Evermats olla (den plana varianten) rymmer 1,85 liter.

Det betyder att varje Stöckliolla rymmer cirka 60 procent mer än Evermats.