Om svamp | Blogg

RSS-flöde

Här bloggar Monica Svensson om nyheter i omvärlden, men också om kurser och annat som är aktuellt på svamp.se

Svamptorkar i forskningsprojekt

En av våra trogna kunder av svamptorkar är Martin Ryberg. Han är docent och använder torkar bland annat i spännande forskningsprojekt. Här exempel på ett sådant:
– Vi undersöker tillsammans med mykologer i Benin produktionen av fruktkroppar av ektomykorrhiza svampar (svampar som lever i en nära symbios med trädens rötter) i gles skog i västra Afrika, berättar Martin Nyberg.

– Många av dessa svampar utnyttjas av lokalbefolkningen som en extra födokälla. Svamparna ses som ett billigt alternativ till kött, och svampsäsongen är dessutom innan grödorna är färdig att skörda och de innebär ett tillskott till hushållningen är extra välkommet.

Klimat- och miljöpåverkan
I projektet, som finansieras av FORMAS (www.formas.se), undersöker Martin Ryberg och kollegor hur olika klimat- och miljöfaktorer påverkar produktionen av fruktkroppar.
– Målet är att kunna förutse svampproduktionen och kunna ge rekommendationer till hur skogen ska skötas för att den ska bibehållas. I förlängningen hoppas vi även kunna avgöra hur klimatförändringar påverkar tillgången av svamp. All svamp som bildas inom nio stycken 50x50m stora provytor samlas regelbundet in.

Även gasolvärmda torkar
– Eftersom diversiteten av svamp i området fortfarande är dåligt känd så sparar vi torkat referensmaterial av alla arter, och misstänkta arter, som hittas. Vi undersöker sedan dessa morfologiskt och med hjälp av DNA-metoder för att säkerställa hur många och vilka arter vi har. Eftersom tillgången på elektricitet är dålig i byarna där de lokala mykologerna är stationerade så torkas den mesta svampen i gasolvärmda torkar. Men när det är möjligt, och särskilt för viktiga prover så använder vi elektriska torkar med fläkt, för att ha bättre kontroll på temperaturen och få en jämnare torkning.

Martin Ryberg, Uppsala
Martin Ryberg är docent vid Avdelningen för systematisk biologi, Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet.

Internationell svampfärgning i Kanada

Svampfärgning – både i teori och praktik – står på schemat den här veckan när jag är i British Columbia i Kanada.

Här pågår nämligen just nu det internationella svampfärgarsymposiet, som arrangeras på olika platser i världen (tidigare bl a här i Sverige i Högbo, utanför Gävle). På bilderna nunotovar jag för första gången i mitt liv. Resultatet blev en sjal. Den här gången behövde jag inte färga något material själv, det hade förberetts tidigare. Allt var förstås svampfärgat. Kul!

Kanada svampfärgarsymposium International Mushroom Dye Exhibit Canada

Lärorikt på Mykologiveckan 2016

Årets Mykologivecka hölls i Östergötland under den gångna veckan, och jag var en av deltagarna. Mykologiveckan arrangeras årligen av Sveriges Mykologiska Förening (svampar.se). Föreningen arbetar för ökad kännedom om Sveriges svampar och svampars roll i naturen men också för skydd av naturen och att svampplockning och annat uppträdande i skog och mark sker under iakttagande av gällande naturvårdslagar.

Det var faktiskt tionde året som jag tog chansen att på detta sätt lära mig mer om svampar, deras utseende, variationer och ekologi. Det gäller att passa på när tillfälle ges till att lära sig ännu mer, tycker jag. Årets upplaga av Mykologiveckan kom att bli den torraste jag någonsin har upplevt, även om vi gjorde verkligt fina fynd under den sista dagen.

Dagsprogrammet
Det är en mäktig upplevelse när alla deltagare och arrangörer samlas första dagen och man får höra alla dialekter, och till och med andra språk än svenska.
Ganska snart kommer man in i rutinerna; frukost, samling för utflykt, avfärd, fältlunch med kaffe, och sedan hem vid 15- till 16-tiden med olika svampar i korgen. Då sätter man sig vid borden med referenslitteratur och i förekommande fall stereolupp och mikroskop. Det gäller att hitta fram till rätt art.

Skickliga mykologer
Under veckan finns det gott om mycket vänliga människor som har betydligt djupare kunskaper än jag har. De är så hjälpsamma när man ska försöka klura ut vilken art man har framför sig på bordet. Eftersom mykologerna är så skickliga så får man ofta hjälp i rätt riktning.
Varje kväll under veckan görs en gemensam genomgång och olika arters specifika kännetecken lyfts fram. Dagens fynd utses också, då den som hittat svampen uppmärksammas med ära och en gåva. Under veckan har vi hittat drygt 660 olika svamparter. Det är fantastiskt!

Torra marker
Årets mykologivecka kom att bli den torraste jag någonsin har upplevt. Ändå hände det något den sista dagen.
Vi såg svampar direkt när vi steg ur bilden vid Sättra ängar, ett naturreservat.
Jag gick på betade ek- och hasselängar och hittade tillräckligt många svamparter för att känna mig nöjd. Lördagens ”dagens fynd” var en pygmébläcksvamp (bilden nedan) och den hade jag hittat! Gåvan till mig blev en bok om hur man identifierar storsvampar.

Pygmébläcksvamp, Parasola missar, Mykologiveckan 2016 Fynd under Mykologiveckan 2016

Foto: Monica Svensson, Mykologiveckan Östergötland 2016

Svamphelg i Långvind

Svampkonsulent Alf Pallin och jag ledde en utflykt lördag 3 september under Kungsgården Långvinds svamphelg. Vi fick en härlig utflykt med bra väder och regnet höll sig borta precis tills vi skulle åka hem igen.

Vi guidade två par från Stockholm, som visade sig vara mycket intresserade och läraktiga.

Rödbrun stensopp på rad

Den rödbruna stensoppen (även kallad tallkalle) fanns i mängder.

Värdarna hade packat en smaklig lunch och kaffe, så när det var dags att göra en paus fanns allt färdigt att packa upp.

alf-visar-vit-flugsvamp1

Vi plockade matsvamp, vi tittade på giftsvampar och rödlistade svampar och pratade förstås ekologi. Vi hittade en mycket grann vit flugsvamp, som alla kunde studera på nära håll. Vacker men dödligt giftig.

Det trevliga var att både karljohan (stensopp) och rödbrun stensopp hade börjat komma ordentligt, och både smörsopp och rimskivling var väldigt fina i kvaliteten. Kantareller fanns det ganska gott om, och trattkantarellerna kommer på bred front.

Det är så roligt att få visa på allt som finns i våra skogar.

Läs mer på Kungsgården Långvinds hemsida.

Med SVT i svampskogen

En tur till Tjuvbergets naturreservat i Bollnäs blev det i veckan för att visa svamptillgången för SVT Gävleborg. Så här blev inslaget – klicka för att se det på SVT.se:

Med SVT i svampskogen Bollnäs Hälsingland Monica Svensson svampkonsulent
www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/obs-sondag-nu-har-skogsskafferiet-oppnat

Bakom kulisserna
Emma Westman fotograferade, filmade och intervjuade. Det tog sin lilla stund och jobbet som multireporter verkar tungt och krävande, men Emma klagade inte. Vi tittade på svart taggsvamp, Phellodon niger. Den är rödlistad, NT, och får inte plockas i naturreservatet på Tjuvberget. Svampen signalerar skyddsvärd skog:
Svart taggsvamp, med SVT i svampskogen

Emma Westman från SVT Gävleborg filmade röda flugsvampar. Det fanns också mycket rikligt med vita flugsvampar:
Flugsvampar, SVT i svampskogen

Det var ju heller inte dumt att hitta stolt fjällskivling, Macrolepiota procera, idag.Stolt fjällskivling, med SVT i svampskogen

Tjuvbergets naturreservat
Läs mer om Tjuvbergets naturreservat »