Ingen giftsvamp i maten, tack!

Det är viktigt att försöka få så stor spridning som möjligt, eftersom kändiskockarna inte känner till detta.
Vi upprörs över det som Paul Svensson rekommenderade oss att äta i påsk på SVTs Gomorron Sverige.

Dagstidningar, receptsajter och TV-kockar uppmuntrar till användning trots att stenmurklan sedan många år tillbaka är omvärderad från matsvamp till giftsvamp.

Stenmurklan kan orsaka akuta förgiftningar med störningar i nervsystemet och i värsta fall skador på blodkroppar och lever. Tecken på förgiftning är illamående, yrsel, dubbelseende och sluddrigt tal. Dessutom finns risk för långsiktiga skador orsakat av cancerframkallande ämnen.

Livsmedelsverket avråder starkt från att äta stenmurkla. De baserar sina rekommendationer på rådgivande listor som Nordiska ministerrådet har tagit fram. I underlaget framgår bland annat att mellan 40 och 250 extra cancerfall per miljon invånare kan uppskattas om vi äter stenmurkla två gånger i månaden. Även om dessa antaganden och uppskattningar är förknippade med en hel del osäkerhet i bedömningen finns det inga skäl att fortsätta tro att stenmurklan är ofarlig att äta.

I rapporten från Nordiska ministerrådet står sammanfattningsvis om stenmurklan: Bör inte konsumeras eftersom svampen även efter torkning i månader eller efter upprepad avkokning och avlägsnande av kokvattnet, fortfarande innehåller signifikanta mängder av akut toxiska och misstänkt genotoxiska och carcinogena hydrazin-derivat.(1)

Det är dags att byta ut stenmurklan mot ätliga och säkra matsvampar!

Rut Folke, ordf. Svampkonsulenternas Riksförbund
Ellen Larsson, ordf. Sveriges Mykologiska Förening
Pelle Holmberg, biolog, svampboksförfattare
Johnny Karlsson, kock, svampkonsulent
Michael Krikorev, biolog, svampkonsulent
Monica Svensson, svampkonsulent

Fotnot, 1: Handelssvamp. 2012. Nordiska ministerrådet. Gyromitra esculenta, sid 43