Svamptorkar i forskningsprojekt

En av våra trogna kunder av svamptorkar är Martin Ryberg. Han är docent och använder torkar bland annat i spännande forskningsprojekt. Här exempel på ett sådant:
– Vi undersöker tillsammans med mykologer i Benin produktionen av fruktkroppar av ektomykorrhiza svampar (svampar som lever i en nära symbios med trädens rötter) i gles skog i västra Afrika, berättar Martin Nyberg.

– Många av dessa svampar utnyttjas av lokalbefolkningen som en extra födokälla. Svamparna ses som ett billigt alternativ till kött, och svampsäsongen är dessutom innan grödorna är färdig att skörda och de innebär ett tillskott till hushållningen är extra välkommet.

Klimat- och miljöpåverkan
I projektet, som finansieras av FORMAS (www.formas.se), undersöker Martin Ryberg och kollegor hur olika klimat- och miljöfaktorer påverkar produktionen av fruktkroppar.
– Målet är att kunna förutse svampproduktionen och kunna ge rekommendationer till hur skogen ska skötas för att den ska bibehållas. I förlängningen hoppas vi även kunna avgöra hur klimatförändringar påverkar tillgången av svamp. All svamp som bildas inom nio stycken 50x50m stora provytor samlas regelbundet in.

Även gasolvärmda torkar
– Eftersom diversiteten av svamp i området fortfarande är dåligt känd så sparar vi torkat referensmaterial av alla arter, och misstänkta arter, som hittas. Vi undersöker sedan dessa morfologiskt och med hjälp av DNA-metoder för att säkerställa hur många och vilka arter vi har. Eftersom tillgången på elektricitet är dålig i byarna där de lokala mykologerna är stationerade så torkas den mesta svampen i gasolvärmda torkar. Men när det är möjligt, och särskilt för viktiga prover så använder vi elektriska torkar med fläkt, för att ha bättre kontroll på temperaturen och få en jämnare torkning.

Martin Ryberg, Uppsala
Martin Ryberg är docent vid Avdelningen för systematisk biologi, Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet.

Inga kommentarer finns ännu.

Kommentera

** FRI FRAKT I WEBSHOPEN FÖR ORDRAR ÖVER 800 KRONOR ** Avvisa